Navigate Up
Sign In
 

EBI Flash

Juli 2020 - Dail EB : een digitaal platform voor het beheer van uw groepsverzekering

Juni 2020 - Rendement Main Fund 2019

Juni 2020- Vragen en Antwoorden - Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming

Juni 2020 - Update (04/06/2020) Coronavirus Q&A

Mei 2020 - One pager Coronavirus

April 2020 - Nieuwe wettelijke plafonds

Februari 2020- Essential for Life Plus - commerciële fiche

Februari 2020 - Essential for Life Plus - technische fiche

Juni 2019 - Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Juni 2019 - Rendement Main Fund 2018

Mei 2019 - Wijninckxbijdrage

Februari 2019 - Nieuwe wettelijke plafonds

Mei 2018 - Rendement Main Fund 2017

April 2018 - Trophy DECAVI 2018 - Dail Healthcare en MyAXA Healthcare

Maart 2018 - Nieuwe wettelijke plafonds

Februari 2017 - Nieuwe wettelijke plafonds

December 2016- Opening van de databank DB2P voor burgers

November 2016- Zijn de internationale boekhoudnormen IAS 19 nu ook van toepassing op pensioenplannen met ‘Vaste Bijdragen’?

Oktober 2016- SIGeDIS: herziening van de applicatie waarmee u de gegevens van uw pensioentoezegging(en) kunt raadplegen

September 2016- Vragen en Antwoorden - Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming

Augustus 2016- Na te leven termijnen bij uitdiensttreding van een aangeslotene

Juli 2016- Vragen en Antwoorden- Pensioenleeftijd

Juni 2016- Het concept van Onthaalstructuur

Juni 2016- Wijziging van een pensioentoezegging- Wat moet de werkgever doen?

Juni 2016- Sancties bij niet- naleving van de reglementeringen betreffende de 2de pijler

Mei 2016 - Rendement Main Fund 2015

Mei 2016- Vragen en Antwoorden- De minimale overlijdensdekking na uittreding

Mei 2016- Vragen en Antwoorden - De wettelijke rendementswaarborg

April 2016- Welke waarborgen genieten de klanten van AXA in levensverzekeringen?

Maart 2016 - Nieuwe wettelijke plafonds

Februari 2016 - Evolutie van de 2de pijler (part 3) : versterking van het aanvullende karakter van de 2de pijler

Februari 2016 - Evolutie van de 2de pijler (part 2) : de minimale overlijdensdekking na uittreding

Februari 2016 - Evolutie van de 2de pijler (part 1) : de rendementsgarantie

December 2015- Vragen en Antwoorden - AssurPharma

Augustus 2015 - Groepsverzekering – Eenheidsstatuut bediende-arbeider

Juni 2015 - Rendement Main Fund 2014

April 2015- Vragen en Antwoorden - Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming

Maart 2015- Welke waarborgen genieten de klanten van AXA in levensverzekeringen?

Februari 2015 - Nieuwe wettelijke plafonds

Oktober 2014 - Wijzigingen voor zelfstandige bedrijfsleiders

Juni 2014 - Rendement Main Fund 2013

Mei 2014- Welke waarborgen genieten de klanten van AXA in levensverzekeringen?

Februari 2014 - Nieuwe wettelijke plafonds

Oktober 2013 - Databank aanvullende pensioenen DB2P (SIGeDIS) - FAQ

Juli 2013 - Maatregelen Di Rupo - FOCUS 3: Nieuwe taxatievoeten

Juni 2013 - Rendement Main Fund 2012

Februari 2013 - Aanpassing van de wetgeving betreffende de discriminatie tussen man en vrouw- Gebruik van "uniseks" tarieven

Januari 2013 - Nieuwe wettelijke plafonds

December 2012 - Maatregelen Di Rupo - FOCUS 2: Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% betreffende aanvullende pensioenen voor werknemers

December 2012 - Maatregelen Di Rupo - FOCUS 2: Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% betreffende aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

December 2012- Vragen en Antwoorden - Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming

December 2012- Welke waarborgen genieten de klanten van AXA in levensverzekeringen?

Oktober 2012- Maatregelen Di Rupo - FOCUS 1: Externalisering van de interne provisies en van de BLV-contracten

1 augustus 2012- Impact van de begrotingsmaatregelen op de aanvullende pensioenen

Juni 2012- Vraag en Antwoord - Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor nieuwe groepsverzekeringscontracten en nieuwe individuele pensioentoezeggingen

Juni 2012- Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor nieuwe groepsverzekeringscontracten en nieuwe individuele pensioentoezeggingen

Maart 2012- Update van de wettelijke plafonds

Februari 2012- Essential for Life en zijn nieuwigheden

Januari 2012- Nieuwe wettelijke plafonds

16 december 2011- Impact van de begrotingsmaatregelen op de wettelijke en de aanvullende pensioenen

1 december 2011- Welke waarborgen genieten de klanten van AXA in levensverzekeringen?

27 oktober 2011- Essential for Life wint Trofee van de levensverzekering

September 2011- Nieuwigheden betreffende de databank Aanvullende Pensioenen

Mei 2011- Nieuwe wettelijke plafonds

Februari 2011- Nieuwe wettelijke plafonds

20 oktober 2010- Databank Aanvullende Pensioenen

Februari 2010- Nieuwe wettelijke plafonds in levensverzekering en ziekteverzekering

Januari 2010- Het begrip bezoldiging bij de berekening 80%-regel

December 2009- De pensioentoezeggingen in een internationale context

Maart 2009- Transfer van reserves naar het buitenland