Sign In
 

Het wettelijk rustpensioen garandeert elke werknemers een minimaal inkomen op zijn pensioenleeftijd. Het is geplafonneerd en hangt af van de beroepsloopbaan, de verdiende lonen en de gezinssituatie van de betrokkene. Daardoor valt het inkomen op de pensioenleeftijd vaak aanzienlijk terug.


Ook het bedrag van het wettelijk overlevingspensioen, toegekend aan een persoon die zijn werkende of gepensioneerde echtgenoot of echtgenote overleeft, is beperkt.


De groepsverzekering is dus een onmisbare aanvulling om de lacunes van de sociale zekerheid te verhelpen en het verlies van de koopkracht te compenseren.