Navigate Up
Sign In
 

aanvullend pensioen

U wilt meebouwen aan het behoud van de levensstandaard bij pensionering van uw loontrekkende medewerkers of zijn nabestaanden bij diens vroegtijdig overlijden ?

AXA stelt verschillende, fiscaal interessante, individuele en collectieve pensioenplannen voor die toelaten een aanvullend rustpensioen voor uw loontrekkenden op te bouwen.
 

onze oplossingen:

In de meeste gevallen bieden deze oplossingen aan het gezin ook een bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden voor de pensioenleeftijd.

 

wilt u er meer over weten?