Sign In
 

essential for health
voor werknemers van KMO's

product fiche

downloaden

wat?

Een volledig en aanpasbaar gezondheidsaanbod met een looptijd van één jaar (hernieuwbaar) voor een onmiddellijke financiële bescherming.
Het aanbod omvat:

 • een luik ‘inkomensbescherming’
  • een hospitalisatieverzekering
  • een verzekering bij arbeidsongeschiktheid
  • een kapitaal bij overlijden
 • een luik ‘preventie gezondheid’
  • een medische check-up
Klik hier om het filmpje over ons aanbod te ontdekken
 

voor wie?

Categorieën van werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen die door u bepaald zijn op een objectieve en niet discriminerende manier.
De aansluiting is

 • facultatief voor de medewerkers die behoren tot de categorie van het plan en in dienst zijn bij de invoering ervan (behalve indien de invoering van het plan gebeurt via CAO),
 • verplicht voor elke nieuwe medewerker binnen die categorie na invoering van het plan.

waarom?

 • de medewerkers financiële bescherming bieden aan een collectief tarief dat interessanter is dan het individuele tarief en zo bepaalde lacunes in de Sociale Zekerheid aanvullen en het verlies aan koopkracht compenseren.
 • fundamentele troef bij werving, motivatie en retentie van personeel.
 • succesvolle aanpak van het loonbeleid voor loontrekkende medewerkers, tegen een voor de onderneming aanvaardbare prijs.
 • dankzij een voordelige (para)fiscale behandeling, komt een collectieve verzekering voordeliger uit dan een loonsverhoging, en dit zowel voor u als voor uw medewerkers.

voordelen van het plan

 • tariefkortingen : afhankelijk van het aantal bijkomende dekkingen, wordt een tariefkorting op het basistarief arbeidsongeschiktheid toegekend.
 • gezondheidskaart AXA health@work : dankzij de gezondheidskaart wordt bij een schadegeval de administratie van de verzekerde volledig ten laste genomen door een gespecialiseerde dienst. Zo weet deze verzekerde onmiddellijk welke de te volgen stappen zijn en waar hij terecht kan voor verdere informatie.
 • budgetbeheersing en flexibiliteit
  • Op basis van het beschikbare budget: vanaf minstens 20 euro/medewerker/maand.
  • Afhankelijk van het beschikbare budget zijn bijkomende dekkingen mogelijk.
  • Combinatie mogelijk met een pensioenplan, ook na het afsluiten van het contract.
 • informatie en beheer : De beveiligde website Dail biedt voor de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking
 • snel en eenvoudig online beheer, zoals de melding van een wijziging in de situatie van een aangeslotene, de jaarlijkse aanpassing van lonen ...
 • toegang in real time tot de informatie over de dekkingen
 • toegang tot vele functionaliteiten, zoals het downloaden van kwitanties, simulaties ...

Voor meer inlichtingen, raadpleeg de demo op http://www.demodail-axa.be.

  andere voordelen: fiscale en parafiscale

  voor de werkgever

  • De stortingen voor de overlijdens- en invaliditeitsdekkingen zijn als beroepskosten aftrekbaar.
  • Voor de bezoldigingen die rechtstreeks aan de medewerkers worden toegekend, bedraagt de bijzondere bijdrage voor de Sociale Zekerheid op de werkgeverspremies overlijden 1/4 van de bijdragen die de werkgever aan de RSZ moet betalen (tussen 33% en 35%).
  • De premies, gestort in het kader van de dekking arbeidsongeschiktheid, zijn aftrekbaar als beroepskosten mits de fiscale regel van 100% wordt nageleefd.

  voor de werknemer

  • De premies worden niet als voordelen in natura beschouwd.
  • De uitkeringen bij overlijden worden belast aan een matig tarief (16,5% of 10% onder bepaalde voorwaarden).
  • De renten gestort door AXA Belgium in geval van arbeidsongeschiktheid worden belast als vervangingsinkomen (tarief bedrijfsvoorheffing 22%).
  • De ten laste genomen kosten bij hospitalisatie zijn niet belastbaar.

  digitale informatie en beheer dankzij dail

  Dail Employee Benefits (voor aanvullend pensioen, overlijden en invaliditeit) en Dail Healthcare (een platform dat volledig gewijd is aan de hospitalisatieverzekering)

 • voor werkgevers en makelaars
 • snel, eenvoudig en beveiligd online beheer
 • toegang in real time tot de informatie over de dekkingen
  • een voorbeeld

   U wenst uw medewerkers een jaarlijkse loonsverhoging te geven.
   We vergelijken eenzelfde jaarlijks bruto bedrag van 780 euro betaald:

   • enerzijds, als een loonsverhoging,
   • anderzijds, als een gezondheidsplan essential for health.

   Deze verhoging kost u bruto 1.037 EUR en brengt uw medewerker netto 353 EUR op.
   Eenzelfde jaarlijkse storting in het gezondheidsplan essential for health kost u 870 EUR en brengt voor hem een jaarlijks budget van 780 EUR op voor een hospitalisatieverzekering, een rente in geval van arbeidsongeschiktheid, een kapitaal bij overlijden, een medische check-up en een premievrijstelling.


                                                    het voorbeeld in detail

    

   De conclusie is eenvoudig:
   een beschermingsplan afsluiten, is voor de werknemer interessanter via de onderneming dan individueel. De loonkost voor de onderneming ligt voor dit voordeel lager in vergelijking met een gelijkwaardige vergoeding waarmee een individueel plan kan worden afgesloten.

   Deze simulatie gebeurt aan de hand van algemene gegevens van 08/2014 en kan geen rekening houden met iedere individuele situatie. Deze simulatie is enkel indicatief en verbindt in geen geval AXA Belgium.

   Dit product is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de takken 1, 2, 18 en 21. Indien u een aanbod wenst te ontvangen met inbegrip van de berekening van de premie, gelieve uw verzekeringstussenpersoon te contacteren. Indien nodig, kunt u zich beroepen op onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25, te 1170 Brussel, email: customer.protection@axa.be). Indien u vindt op die manier niet de beste oplossing te hebben verkregen, kunt u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te Brussel. U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van het gerecht te vragen.