Navigate Up
Sign In
 

Als privé werkgever kunt u uw werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders verschillende waarborgen aanbieden.

 

voor de werknemers van KMO's

(persoon met een arbeidsovereenkomst)

voor de werknemers van grote ondernemingen

(persoon met een arbeidsovereenkomst)

voor de zelfstandige bedrijfsleiders

(dat wil zeggen ofwel natuurlijke personen die een mandaat uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een soortgelijke functie; ofwel natuurlijke personen die in de vennootschap een leidinggevende functie bekleden of een leidinggevende activiteit van dagelijks beheer, van commerciële, financiële of technische aard uitoefenen, buiten een arbeidsovereenkomst)