Navigate Up
Sign In
 

openbare sectoren

 

Het beheer van pensioenen in vol vertrouwen!


De oprichting van een verzekeringfonds om het hoofd te bieden aan de stijgende pensioenbijdrage

(voor aangeslotenen bij de RSZPPO*)

Alle pensioenen, alsook de voorgestelde financiële oplossingen, kunnen door AXA beheerd worden. Zowel die voor uw vast benoemde, of uw mandatarissen als die voor uw contractuele medewerkers.

AXA berekent de vermoedelijke stijging van uw bijdragen en stelt u een financieel plan op maat voor. Eenmalige en/of regelmatige dotatie worden belegd om deze toekomstige bijdragen te nivelleren.


*De RSZPPO of Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten