Navigate Up
Sign In
 

openbare sectoren

 

Het beheer van pensioenen in vol vertrouwen!

Een pensioenverzekering voor uw mandatarissen

 

Alle pensioenen, alsook de voorgestelde financiële oplossingen, kunnen door AXA beheerd worden. Zowel die voor uw vast benoemde personeelsleden, of uw mandatarissen als die voor uw contractuele medewerkers.
 
Heel wat gemeenten behouden tot op heden de pensioenlast van hun mandatarissen op hun budget. Op termijn bestaat echter het risico dat deze last enorm stijgt en dan wordt de berekening bijzonder complex, onder meer door de cumulatie van de mandaten.

Net als voor de samenstelling van een pensioenverzekering voor uw vast benoemd personeel, stelt AXA u voor uw mandatarissen het volgende voor:

  • het berekenen van uw verplichtingen in de toekomst
  • het financieren ervan door de spreiding van de last in de tijd
  • de uitbetaling van de renten