Navigate Up
Sign In
 

openbare sectoren

Het beheer van pensioenen in vol vertrouwen!

 

Een groepsverzekering voor uw contractuele medewerkers


Alle pensioenen, alsook de voorgestelde financiële oplossingen, kunnen door AXA beheerd worden. Zowel die voor uw vast benoemde personeelsleden, of uw mandatarissen als die voor uw contractuele medewerkers.


Een manier om uw contractuele medewerkers te motiveren en behouden, kan bestaan in de afsluiting van een aanvullend pensioen bovenop het wettelijke pensioen via een groepsverzekering.


Afhankelijk van uw wensen en rekening houdend met de specifieke regels die van toepassing zijn in de openbare sector kunnen wij u voor uw medewerkers een extralegaal pensioen, overlijdensdekkingen en invaliditeitsverzekeringen voorstellen op basis van een overeengekomen financieel plan.