Navigate Up
Sign In
 

aangeslotenen

Uw pensioen

Het pensioenstelsel In België steunt op drie pijlers:


1ste pijler: het wettelijk pensioen bestaande uit:

  • een pensioenstelsel voor loontrekkenden 
  • een pensioenstelsel voor zelfstandigen
  • een pensioenstelsel voor ambtenaren

De eerste pijler is gefinancierd volgens het repartitiesysteem, m.a.w.: de bijdragen ingehouden op de lonen van de actieven van vandaag worden herverdeeld onder de gepensioneerden van vandaag.

Meer informatie en een raming van uw wettelijk pensioen vindt u op volgende site: http://www.kenuwpensioen.be  

 

2de pijler: het vrij aanvullende pensioen samengesteld door een werkgever/een sector/een onderneming voor een werknemer of een zelfstandig bedrijfsleider in het kader van zijn beroepsactiviteit.

In tegenstelling tot de eerste pensioenpijler wordt de tweede pijler gefinancierd volgens het principe van kapitalisatie m.a.w. het samengestelde pensioen is het resultaat van de kapitalisatie van de pensioenbijdragen gestort door de werkgever/de sector/de onderneming en/of de werknemer /de zelfstandige bedrijfsleider.
Voor deze pensioenen voorziet de Staat in een fiscaal voordeel.

 

3de pijler: de aanvullende pensioenen (pensioensparen en langetermijnsparen) samengesteld op individuele basis volgens het principe van kapitalisatie.

Voor deze pensioenen voorziet de Staat in een fiscaal voordeel.