Navigate Up
Sign In
 

aangeslotenen

Als aangeslotene bij een groepsverzekering ontvangt u jaarlijks de "staat van uw verzekerde bedragen".

Dit document bevat onder meer het kapitaal dat zal opgebouwd zijn bij afloop van het groepsverzekeringscontract (in de veronderstelling dat de premies verder worden gestort en niet meer worden gestort), uw verworven reserve, de gestorte premies in de loop van het jaar,….