Navigate Up
Sign In
 

aangeslotenen

De voordelen van de groepsverzekering

 

 

Samenstellling van een aanvullend rustpensioen dankzij bijdragen gestort door de werkgever/de sector/de onderneming en/of uzelf.

Een groepsverzekeringscontract is fiscaal zeer voordelig.

Bijkomende dekking verbonden aan de groepsverzekering die uw naasten financiële steun verleent indien u voor de pensioenleeftijd komt te overlijden.  

Collectieve verzekering die in geval van  arbeidsongeschiktheid voorziet in de storting van een rente of, onder bepaalde voorwaarden, een kapitaal, bijstandsverlening en de tenlasteneming van de premies van de groepsverzekering (indien de dekking ‘premievrijstelling’ werd gekozen).  

Collectieve verzekering die de medische kosten dekt van  een hospitalisatie en van zware ziekten. U geniet bijstand in geval van hospitalisatie zowel in België als in het buitenland.